Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune

29-04-2020
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige dels afgørelse om fredning af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune.

Tid og sted

Besigtigelsen og det offentlige møde finder sted den 19. maj 2020.

På grund af regeringens og myndighedernes indsats mod spredning af COVID-19 er der som bekendt indført et midlertidigt forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Forbuddet er gældende indtil 10. maj 2020.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet udmeldinger fra regeringen om, hvorvidt det midlertidige forsamlingsforbud enten forlænges eller ophæves helt eller delvist.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil naturligvis ikke overtræde de forbud og restriktioner, der er og vil blive udstedt. Når regeringen har meldt ud, hvilke tiltag der gælder efter den 10. maj 2020, vil vi vende tilbage med flere oplysninger om besigtigelsen og det offentlige møde.