Første møde i Miljø- og Fødevareklagenævnet

19-04-2017

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 18. april 2017 afholdt sit første møde.

Én af de sager, som blev forelagt nævnet, var Roskilde og Egedal kommuners afgørelser om etablering af et kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark, truffet efter reglerne i kystbeskyttelsesloven.

Miljø- og Fødevarenævnet traf beslutning om sagens afgørelse på mødet, og der skal nu formuleres en afgørelse i overensstemmelse med nævnets beslutning. Afgørelsen i sagen vil blive offentliggjort, når sagens parter er blevet meddelt afgørelsen. Nævnet bestræber sig på, at afgørelsen kan offentliggøres senest medio uge 18.

Nævnet kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse yderligere om sagens afgørelse.