Til førsteinstanser

I boksene nedenfor finder I bl.a. information om fritagelse fra klageportalen, indsendelse af klage til nævnet samt inspiration til formulering af klagevejledning.

Kommunikation med Miljø- og Fødevareklagenævnet

Indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives ved digital selvbetjening.