Historien om Nævnenes Hus

Her finder du historien om Nævnenes Hus.

Som en del af regeringsudspillet Bedre Balance I blev det i oktober 2015 besluttet at udflytte og samle en række nævn i Viborg. Senere i 2016 blev det besluttet, at nævnene skulle udflyttes til en ny samlet styrelse. Nævnenes Hus slog dørene op som en ny selvstændig styrelse d. 1. januar 2017.

Nævnene kom fra forskellige ministerområder: Miljø- og Fødevareministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Forsynings- og Klimaministeriet.

Fagligt miljø og effektiv sagsbehandling

Ved at samle nævnene under én styrelse var ambitionen at skabe et solidt fagligt miljø og en bedre og mere effektiv sagsbehandling.

De første nævn i Nævnenes Hus var:

 • Revisornævnet
 • Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
 • Konkurrenceankenævnet
 • Klagenævnet for Udbud
 • Erhvervsankenævnet
 • Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
 • Forbrugerklagenævnet og Center for Klageløsning (nu kaldet Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet)
 • Ankenævnet for Søfartsforhold
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet**
 • Planklagenævnet**
 • Energiklagenævnet
 • Teleklagenævnet
 • Tvistighedsnævnet
 • Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder
 • Byfornyelsesnævnene*
 • Det Psykiatriske Patientklagenævn*

* Disse nævn blev overført til Nævnenes Hus ved kongelig resolution af 28. november 2016, altså efter den oprindelige beslutning om samling af nævn.

** Disse nævn blev etableret d. 1. februar 2017 og behandler sager fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn samt Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der blev udflyttet til Nævnenes Hus.

Flere nævn kommer til

Med regeringsudspillet Bedre Balance ll fra 2018 blev Nævnenes Hus udvidet med flere nævn. Følgende nævn blev udflyttet til Nævnenes Hus:

 • Ankenævnet for Patenter og Varemærker
 • Sekretariatet for Helbredsnævnet (nu kaldet Helbredsnævnet)
 • Behandling af klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven (nu kaldet Byggeklageenheden)

Nævnene blev udflyttet fra Erhvervsministeriet, Moderniseringsstyrelsen og Børne- og Socialministeriet.

Engelske navne på nævnene i Nævnenes Hus

For oversigt over de engelske navne på nævnene i Nævnenes Hus klik her.