Nævnenes Hus’ rolle i myndighedskæden

I Nævnenes Hus behandler en række nævn klager over afgørelser truffet af andre myndigheder som førsteinstans, både statslige myndigheder, regioner og kommuner. Nævnene indgår derfor i myndighedskæden som andeninstans.

I Nævnenes Hus har vi et stort fokus på at styrke den myndighedskæde, som nævnene i Nævnenes Hus indgår i. På grund af vores placering i myndighedskæden har vi en unik viden på en bred vifte af retsområder. I vores daglige arbejde har vi derfor særligt fokus på at dele ud af den faglige viden, hvilket bl.a. gøres ved at indgå i tætte dialoger med øvrige myndigheder i myndighedskæden.

Formålet med at styrke myndighedskæden er bl.a., at den samlede sagsbehandlingstid i myndighedskæden bliver kortere, og at færre sager bliver omgjort af nævnene i Nævnenes Hus, så berørte borgere og virksomheder hurtigt kan få afklaring og komme videre.