Sagsbehandlingstider

Her finder du informationer om sagsbehandlingstiderne i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er en målsætning for Nævnenes Hus, at sagsbehandlingstiden på tværs af Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet  skal nedbringes til varigt at være under 6 måneder i gennemsnit. Derfor har vi iværksat en række initiativer, som skal supplere den generelle optimering af sagsbehandlingen.

Vores hovedfokus er at opretholde den almindelige, løbende sagsproduktion til nævnene. Herudover arbejder Nævnens Hus fokuseret på at afvikle en række ældre sager, som Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har overtaget fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Her kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Miljø- og Fødevareklagenævnet.