Relevant lovgivning

Her finder du informationer om den lovgivning, som Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder navnlig anvender.

  • Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 18. april 2018. 
  • Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007