Besigtigelse og offentligt møde i sag om forslag om delvis ophævelse af fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende område i Lejre Kommune

22-03-2024
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om forslag om delvis ophævelse af fredning af et nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende område i Lejre Kommune.

Lejre Kommune har rejst fredningsforslaget for at realisere boligplanen og opføreer på matriklen . Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om ikke at ophæve fredningen på arealet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til forslaget om delvis ophævelse af fredningen.

Besigtigelse og offentligt møde

Besigtigelsen finder sted tirsdag den 23. april 2024 kl. 13.00.

Mødested: Roskildevej 17A, 4330 Hvalsø.

 Besigtigelsen vil foregå til fods og slutter ved mødestedet.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 16. april 2023.