Energiklagenævnet har truffet afgørelse i tre sager vedrørende ansøgning om forundersøgelsestilladelser til havvindmøller

25-06-2024
Energiklagenævnet

Energiklagenævnet har nu afsluttet behandlingen af Energistyrelsens afgørelser om afslag på forundersøgelsestilladelser til Vikinge Banke Havvindmøllepark, Paludan Flak Havvindmøllepark og Kadet Banke Havvindmøllepark. Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energistyrelsens afgørelser truffet i december 2023.

Sagerne omhandler Energistyrelsens afslag på ansøgninger om tilladelse til forundersøgelse til havvindmølleparker. Klagerne havde ansøgt om forundersøgelsestilladelse til oprettelse af havvindmølleparker under åben dør-ordningen.

Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist Energistyrelsens afgørelser, idet afgørelserne ikke er tilstrækkeligt begrundet. Energiklagenævnet finder, at Energistyrelsen ikke har angivet alle de hovedhensyn, som har været bestemmende for Energistyrelsen, da den traf afgørelserne. Energiklagenævnet har navnlig lagt vægt på, at Energistyrelsen har undladt at angive, hvad der har ført til styrelsens vurdering af, at tildeling af en forundersøgelsestilladelse udgør en værdi for klagerne set i forhold til den nuværende markedssituation, der synes at være præget af markant stigende omkostninger. Derudover indeholder afgørelsen ikke en begrundet stillingtagen til, hvorvidt Thorudbuddet kan betegnes som en generel ændring af markedet, og om dette udbud kan betragtes som en direkte sammenlignelig faktisk og retlig situation, uanset at der er tale om et statsligt udbud, som blandt andet er kendetegnet ved et andet risikobillede.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at Energistyrelsen burde have angivet, hvilke hensyn der har ført til vurderingen af, at åben dør-ordningen begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner, der, jf. formålet med den relevante ordning, befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation som ikke-begunstigede virksomheder eller produktioner, herunder eksempelvis hvilken betydning det har, at Danmark ikke har en generel regel om, at virksomheder skal betale for udnyttelse af havbunden. Energiklagenævnet finder derudover, at Energistyrelsen burde have begrundet nærmere, hvorfor visse projekter har modtaget forundersøgelsestilladelser, mens andre som klagernes ikke har. Nævnet har med afgørelserne ikke taget stilling til, om Energistyrelsen, ved en fornyet sagsbehandling, kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse til forundersøgelse.

 

Afgørelsen for Vikinge Banke Havvindmøllepark læses her

Afgørelsen for Paludan Flak Havvindmøllepark læses her

Afgørelsen for Kadet Banke Havvindmøllepark læses her