Udvidelse af kompetence hos Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

05-07-2024
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Fra den 1. januar 2024 behandler Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere også klager over køberrådgivere.

Har du indgået en rådgivningsaftale med en købermægler, og er der efter den 1. januar 2024 udvist en adfærd, som du mener er i strid med god ejendomsmæglerskik, kan du få din sag prøvet ved Disciplinærnævnet.

Det er fortsat et krav, at der er tale om en godkendt ejendomsmægler. Det kan du tjekke ved at slå køberrådgiverens navn op på CVR-registret.