Ressortoverdragelse af Det Psykiatriske Patientklagenævn til Styrelsen for Patientklager

23-11-2023
Nævnenes Hus Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det er politisk besluttet at overføre Det Psykiatriske Patientklagenævn fra Nævnenes Hus til Styrelsen for Patientklager.

Ressortoverdragelsen sker ved kongelige resolution med virkning fra den 1. december 2023.

Nævnenes Hus vil – i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientklager - arbejde målrettet for, at opgaven overflyttes, uden at det berører klagesagernes parter, og bedst muligt for de berørte medarbejdere.

Læs mere om ressortoverdragelsen her