Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk Kommune og Lejre Kommune

16-05-2023
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og samtidigt offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk Kommune og Lejre Kommune.

Mødested

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 11. maj 2022 truffet afgørelse om at gennemføre fredningen af et område på ca. 77 ha sydøst for Holbæk. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at sikre de biologiske værdier i området.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse

Besigtigelsen finder sted tirsdag den 13. juni 2023 kl. 9.00. Mødested er Asserholmvej, hvor denne møder fredningsområdets vestlige grænse. Stedet er markeret med en rød cirkel på det vedlagte kortbilag.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 6. juni 2023.