Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune

29-08-2023
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Lysnet i Randers Kommune og Favrskov Kommune.

Mødested

Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 58 ha syd for Randers. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier samt for at sikre og forbedre de biologiske værdier, som er knyttet til områdets lysåbne naturtyper og skove.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse og offentligt møde

Besigtigelsen finder sted onsdag den 27. september 2023 kl. 14.00. Mødested: Parkeringspladsen på Lindkærvej ved Lysnet Sø. Stedet er markeret med en rød cirkel på det vedlagte kortbilag.

Besigtigelsen vil foregå til fods og slutter ved Tusø Skov. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området.

 

Det offentlige møde finder sted torsdag den 28. september 2023 kl. 9.00 på Hotel Randers, Torvegade 11, 8900 Randers.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 20. september 2023.