Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune

29-08-2023
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 436 ha. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen med henblik på at samle og modernisere otte eksisterende fredninger fra 1960’erne. Formålet med fredningen er navnlig at bevare og forbedre områdets landskabsværdier og naturværdier, samt at sikre og forbedre offentlighedens adgang samt muligheder for at færdes og opholde sig i fredningsområdet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse

Besigtigelsen finder sted tirsdag den 26. september 2023 fra kl. 9.30. Mødested er parkeringspladsen ved Lundshøj, Lånhusvejen, 9500 Hobro. Nævnet vil både foretage besigtigelsen til fods og fra bus. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området.

Offentligt møde

Onsdag den 27. september 2023 kl. 09.00 afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde. Mødet finder sted på Hotel BramslevGaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 20. september 2023.