Klagesager, der ikke kan oprettes i klageportalen

I første omgang vil det desværre ikke være muligt at oprette klagesager i klageportalen i følgende sagstyper:

Det er derfor vigtigt, at det i disse sagstyper fremgår af klagevejledningen, at klager skal indgive sin klage direkte til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Særligt vedrørende klager over fredningsnævnenes afgørelser

Klager over fredningsnævnenes afgørelser om gennemførelse af nye fredninger samt om hel eller delvis ophævelse af eksisterende fredninger, skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klager sendes via:

  • e-Boks, hvor du skal vælge Nævnenes Hus som modtager
  • Almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Bemærk: Klager over fredningsnævnenes afgørelser om dispensation eller afslag på dispensation fra eksisterende eller foreslåede fredninger skal indgives via klageportalen.