Find sagsdokumenter på den gamle portal

Det vil desværre ikke være muligt at se allerede oprettede dokumenter på den nye klageportal. I vil fortsat have mulighed for at finde de oprindelige dokumenter i klagesagerne på den gamle klageportal, men det vil ikke være muligt at oprette klager eller at behandle sagerne her. I kan som sædvanligt logge på klageportalen via Danmarks Miljøportal, virk.dk og borger.dk. Indgang til den gamle klageportal findes her under overskriften "Klageportalen".

Når I logger ind på den gamle klageportal, får I vist følgende skærmbillede:

 

Screen dump fra den gamle klageportal, hvor knappen "Klageoversigt" er markeret med en rød cirkel

 

For at få vist en oversigt over klagesagerne i den gamle portal, skal du klikke på knappen ”Klageoversigt”. Herefter vil du kunne se og downloade sagsdokumenterne.