Borgere undtaget for digital selvbetjening

Hvis I skal hjælpe med at oprette en klage på vegne af en borger, der er undtaget for digital selvbetjening, skal I logge ind som normalt og under klager vælge ”Jeg klager på vegne af borger, som er undtaget for digital selvbetjening (kun relevant for myndigheder)”. Borgeren indtaster de krævede oplysninger i forbindelse med indgivelsen af klagen. Alternativt kan I gøre det, hvis det er aftalt med borgeren.

Særligt om betaling

Et eventuelt klagegebyr skal betales med kreditkort. Hvis borgeren ikke selv har et kreditkort, kan betalingsanmodningen pr. e-mail sendes videre til én, som kan foretage kortbetalingen for borgeren, f.eks. et familiemedlem eller en ven. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at få udstedt en faktura.

Kommunikation

Selvom klager er undtaget for digital selvbetjening, skal I stadig behandle sagen på klageportalen på samme måde, som I plejer. Sideløbende med dette skal I være opmærksomme på, at kommunikation med klager i udgangspunktet, skal foregå med almindelig post. Husk derfor, at jeres kommunikation med klager skal tilføjes på klagesagen inden I videresender den til nævnet.