Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om nævnet

Her kan du finde oplysninger om klagenævnets medlemmer og nævnet generelt.

Klagenævnets hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Nævnet er nedsat med det formål at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til kontroldirektiverne.

Nævnet består af et formandskab på 10 dommere (én formand og 9 næstformænd) og af et antal sagkyndige medlemmer.

I den enkelte sag sammensættes klagenævnet af ét medlem af formandskabet, der fungerer som formand for nævnet i sagen, samt ét af de sagkyndige medlemmer. I særlige tilfælde kan klagenævnets formand beslutte at udvide antallet af medlemmer blandt formandskabet og sagkyndige, der skal deltage i afgørelsen af sagen.

Formandskab

 • Nikolaj Aarø-Hansen, formand
 • Kirsten Thorup
 • Michael Ellehauge
 • Erik P. Bentzen
 • Katja Høegh
 • Hanne Aagaard
 • Niels Feilberg Jørgensen
 • Jesper Stage Thusholt
 • Charlotte Hove Lasthein
 • Jakob O. Ebbensgaard

Sagkyndige medlemmer

 • Pernille Hollerup
 • Jan Eske Schmidt
 • Lene Ravnholt
 • Preben Dahl
 • Steen Treumer
 • Stephan Falsner
 • Palle Skaarup
 • Jeanet Vandling
 • Ole Helby Petersen
 • Christina Kønig Mejl
 • Claus Pedersen
 • Birgitte Nellemann
 • Kurt Helles Bardeleben
 • Maria Haugaard
 • Carina Risvig Hamer
 • Trine Kronbøl
 • Johan Iversen Møller
 • Mikael Kenno Fogde
 • Rikke Fog Bach
 • Louise Kirkegaard Folling