Om nævnet

Her kan du finde oplysninger om klagenævnets medlemmer og nævnet generelt.

Klagenævnets hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Nævnet er nedsat med det formål at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til kontroldirektiverne.

Nævnet består af et formandskab på 10 dommere (én formand og 9 næstformænd) og af et antal sagkyndige medlemmer.

I den enkelte sag sammensættes klagenævnet af ét medlem af formandskabet, der fungerer som formand for nævnet i sagen, samt ét af de sagkyndige medlemmer. I særlige tilfælde kan klagenævnets formand beslutte at udvide antallet af medlemmer blandt formandskabet og sagkyndige, der skal deltage i afgørelsen af sagen.

Formandskab

 • Jakob O. Ebbensgaard, formand
 • Kirsten Thorup
 • Michael Ellehauge
 • Erik P. Bentzen
 • Jesper Jarnit
 • Niels Feilberg Jørgensen
 • Jesper Stage Thusholt
 • Mette Langborg
 • Morten Juul Nielsen
 • Ane Røddik Christensen

Sagkyndige medlemmer

 • Pernille Hollerup
 • Lene Ravnholt
 • Preben Dahl
 • Stephan Falsner
 • Jeanet Vandling
 • Ole Helby Petersen
 • Christina Kønig Mejl
 • Claus Pedersen
 • Birgitte Nellemann
 • Kurt Helles Bardeleben
 • Maria Haugaard
 • Carina Risvig Hamer
 • Trine Kronbøl
 • Mikael Kenno Fogde
 • Rikke Fog Bach
 • Michael Steinicke
 • Christian Lund Hansen
 • Anette Gothard Mikkelsen
 • Mads Severin Holm
 • Linda Nordstrøm Nissen

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Klagenævnet for Udbud