Til forbrugere

Her finder du vigtige informationer, som du som forbruger skal være opmærksom på, hvis du klager til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.

Tjek, om du kan klage

Du kan tjekke, om Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle din klage. Det gør du via Klag online.

Prisen for varen eller tjenesteydelsen, du vil klage over, skal som udgangspunkt være mindst 1.050 kr., og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt mindst være 680 kr. Du skal klage via klageportalen, som du kan gå direkte til her.

Reklamér til den erhvervsdrivende

Du skal reklamere over den købte vare eller ydelse til den erhvervsdrivende, før du kan klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Kontakten kan med fordel være skriftlig, så du kan dokumentere, at du har reklameret til den erhvervsdrivende.

Vi kan afvise din klage, hvis ikke du har reklameret.

Center for Klageløsning

Kan du ikke finde en løsning med den erhvervsdrivende, kan du klage til Center for Klageløsning. Klagegebyret er 100 kr., som du ikke får igen.

Før Center for Klageløsning starter mægling, skal du igen kontakte den erhvervsdrivende med henblik på at finde en fælles løsning. Mange kan godt finde en løsning, når klagen er mere konkret beskrevet i en klageformular.

Finder I fortsat ikke frem til en løsning, ringer en af vores mæglere jer begge op. Under et telefonmøde forsøger mægleren at finde ud af, om I kan finde en fælles løsning.

  • Løsning: Finder I en fælles løsning, skriver mægleren jeres aftale ned og afslutter sagen.
  • Ingen løsning: Finder I ikke en fælles løsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at der er en frist på 4 uger til at klage videre.

Forbrugerklagenævnet

Vælger du at klage videre til Forbrugerklagenævnet, bliver der truffet en juridisk afgørelse i din sag. Klagegebyret er 400 kr., som du i de fleste tilfælde får igen, hvis du vinder sagen.

Før Forbrugerklagenævnet afgør din sag, vil vores sagsbehandlere indsamle de oplysninger, som nævnet skal bruge for at afgøre sagen. Det kan f.eks. være en kvittering for et køb eller en e-mailkorrespondance. 

Klager du over en konkret fejl på en vare, vil sagsbehandleren ofte bede en sagkyndig person om at undersøge varen for at vurdere, om der er en fejl på varen, og hvad årsagen til fejlen er. Den sagkyndiges udtalelse er i mange sager vigtig for, at nævnet kan afgøre sagen.

Du skal klage via klageportalen

Klageportalen for Nævnenes Hus giver dig som forbruger direkte adgang til at følge din klage, mens Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler sagen. Kommunikation om klagen og adgang til klagens dokumenter foregår også via klageportalen.

Du kan logge ind på klageportalen med NemID.

Gå til klageportalen