Hvilke klager kan Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandle?

Få overblik over hvilke sager Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle.

Disse sager kan vi behandle

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan med få undtagelser behandle alle klager, der udspringer af en aftale om køb af en vare eller en tjenesteydelse mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.

  • Vi kan kun behandle klager over forbrugerkøb. Det betyder, at du hovedsageligt skal have købt varen til privat brug hos en erhvervsdrivende sælger.
    • Vi kan derfor ikke behandle klager over en aftale mellem to privatpersoner, mellem to erhvervsdrivende, eller klager fra en erhvervsdrivende over en forbruger.

  • Vi kan kun behandle en klage, hvis den erhvervsdrivende har etableret sin virksomhed i Danmark.

  • Prisen for varen eller tjenesteydelsen, som du klager over, skal være mindst 1.050 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen mindst være 680 kr.

Disse sager kan vi ikke behandle

  • Vi kan ikke behandle klager over køb af sundhedsydelser. Har du derimod købt en kosmetisk behandling, vil vi, alt efter karakteren af behandlingen, kunne behandle klagen.

  • Vi kan ikke behandle klager over uddannelse udbudt af det offentlige, eller uddannelse som det offentlige i overvejende grad har betalt.

  • Vi kan ikke behandle klager over køb af fast ejendom.

  • Vi kan ikke behandle klager over forhold, der er endeligt afgjort ved dom eller lignende.

  • Vi kan ikke behandle klager, hvis der findes et godkendt privat ankenævn inden for branchen.