Relevant lovgivning

Teleklagenævnets kompetence

Teleklagenævnets kompetence til at træffe afgørelser findes inden for følgende lovområder:

 1. Lov nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
 2. Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.
 3. Lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 664 af 10. juli 2003 med senere ændringer.
 4. Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 med senere ændringer.
 5. Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 med senere ændringer.
 6. Lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner.
 7. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse
  nr. 255 af 20. marts 2014 med senere ændringer.
 8. Lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet med senere ændringer.
 9. Bekendtgørelse nr. 390 af 21. april 2011 om international roaming.
 10. Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.
 11. Søfartsstyrelsens afgørelser i medfør af bekendtgørelse nr. 1289 af 14. december 2009 med senere ændringer om eksamens- og prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), jf. § 61.
 12. Trafikstyrelsens afgørelser i medfør af bekendtgørelse nr. 9938 af 3. januar 2008 med senere ændringer om bestemmelser om certifikater for betjening af radio-anlæg i luftfartsradiotjenester m.m. (BL 6-08, udgave 3, 2. juni 2008).