Om nævnet

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt "domstolslignende klagenævn".

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans. Nævnet behandler klager over godkendte revisorer, der har afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, og som ved afgivelse af erklæringen har tilsidesat sine pligter som offentlighedens tillidsrepræsentant, i tilfælde hvor erklæringen ikke udelukkende skal bruges af hvervgiveren.

Nævnet yder ikke responderende virksomhed. Det betyder, at nævnet afgiver ikke generelle udtalelser eller lignende om god revisorskik.

Revisornævnet behandler herudover ikke klager vedrørende revisors rådgivning, revisors honorar eller kollegiale klager, når der ikke er afgivet en erklæring efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3. I de tilfælde hvor der ønskes en generel udtalelse eller hvor en godkendt revisor ikke har afgivet en erklæring, henviser nævnet til responsumudvalget i FSR (Danske Revisorer) (www.fsr.dk). Nævnet har heller ikke kompetence til at behandle erstatningskrav mod revisorer.

Revisornævnets medlemmer

Revisornævnets formandskab består af:

 • Landsdommer Henrik Bitsch, formand
 • Byretsdommer Anders Munch-Jensen, næstformand

Revisornævnets medlemmer:

Godkendte revisorer:

 • Poul Erik Gram Olsen, statsautoriseret revisor, Ernst & Young
 • Jens Otto Damgaard, statsautoriseret revisor, JOD Advice
 • Sten Lauritzen, statsautoriseret revisor, Christensen Kjærulff
 • Morten Elbæk Jensen, statsautoriseret revisor, PricewaterhouseCoopers
 • Søren Loyola Bro Søndergaard, statsautoriseret revisor, RevisionPlus
 • Per Kristensen, statsautoriseret revisor, 2+ Revision Statsaut. Revisorer ApS
 • Jens Skovby, statsautoriseret revisor, RevisorGruppen Danmark
 • Peter Rose, registreret revisor, Registreret Revisionsvirksomhed Peter Rose
 • Dorte Lodahl Krusaa, registreret revisor, Dansk Revision
 • Jan Bo Hansen, statsautoriseret revisor, Deloitte
 • Jakob Wraae Kastor, statsautoriseret revisor, Beierholm

Repræsentanter for regnskabsbrugere:

 • Ulla Brandt, advokat, Dansk Erhverv
 • Bo Dam Klausen, afdelingsdirektør, Nordea
 • Britta Veis Jensen, Senior Vice President Group Finance, Legal & Tax, Danish Crown
 • Bjørn Baltzer Carlsen, Advokat, Prolex Advokaterne
 • Kristian Koktvedgaard, chefkonsulent, Dansk Industri
 • Sven Petersen, erhvervsjuridisk fagchef, Dansk Erhverv
 • Terese Dissing, underdirektør, Danske Bank
 • Dorthe Tolborg, Chief Audit Executive, Danske Bank
 • Jens Borum, funktionsdirektør, Jyske Bank
 • Annette Schmidt, konsulent
 • Henrik G. Bak, CEO, Haldor Topsøe Holding
 • Jan E. Schmidt, videnspartner, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Revisornævnet