Om nævnet

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt "domstolslignende klagenævn".

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans. Nævnet behandler klager over godkendte revisorer, der har afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, og som ved afgivelse af erklæringen har tilsidesat sine pligter som offentlighedens tillidsrepræsentant, i tilfælde hvor erklæringen ikke udelukkende skal bruges af hvervgiveren.

Nævnet yder ikke responderende virksomhed. Det betyder, at nævnet afgiver ikke generelle udtalelser eller lignende om god revisorskik.

Revisornævnet behandler herudover ikke klager vedrørende revisors rådgivning, revisors honorar eller kollegiale klager, når der ikke er afgivet en erklæring efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3. I de tilfælde hvor der ønskes en generel udtalelse eller hvor en godkendt revisor ikke har afgivet en erklæring, henviser nævnet til responsumudvalget i FSR (Danske Revisorer) (www.fsr.dk). Nævnet har heller ikke kompetence til at behandle erstatningskrav mod revisorer.

Revisornævnets medlemmer

Revisornævnets formandskab består af:

 • Landsdommer Henrik Bitsch, formand
 • Dommer Marianne Madsen, næstformand

Revisornævnets medlemmer:

Godkendte revisorer:

 • Poul Erik Gram Olsen, statsautoriseret revisor, Ernst og Young
 • Jørn Haagensen, statsautoriseret revisor, Jørn Haagensen Statsautoriseret Revisionsselskab
 • Per Erik Johannessen, statsautoriseret revisor, Deloitte
 • Sten Lauritzen, statsautoriseret revisor, Christensen Kjærulff
 • Rikke Lund-Kühl, statsautoriseret revisor, PwC
 • Søren Loyola Bro Søndergaard, statsautoriseret revisor, Revisionsfirmaet Albrechtsen
 • Per Kristensen, statsautoriseret revisor, OL Revision
 • Peter Rose, registreret revisor, Registreret Revisionsvirksomhed Peter Rose
 • Dorte Lodahl Krusaa, registreret revisor, Dansk Revision

Repræsentanter for regnskabsbrugere:

 • Ulla Brandt, advokat, Dansk Erhverv
 • Bo Dam Klausen, afdelingsdirektør, Nordea
 • Birthe Werner, Forhenværende chef for virksomhedsrelationer
 • Kristian Koktvedgaard, chefkonsulent, Dansk Industri
 • Sven Petersen, erhvervsjuridisk chef, Dansk Erhverv
 • Terese Dissing, afdelingsdirektør, Nykredit  
 • Gitte Poulsen, corporative controller, H. Lundbeck A/S
 • Jens Borum, funktionsdirektør, Jyske Bank
 • Annette Schmidt, senior vice president, Egmont
 • Henrik G. Bak, CEO, Haldor Topsøe Holding