Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Planklagenævnet

Nævnet er klageinstans for afgørelser efter planloven, miljøvurderingsloven, sommerhusloven, masteloven, kolonihaveloven og lov om forbud mod at bruge bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.

Læs om klageprocessen, før du klager

Gå direkte til klageportalen

Planklagenævnet

Typiske sager

  • Vedtagelse af lokalplaner, kommuneplantillæg og nye kommuneplaner
  • Afgørelser om, at en plan efter planloven ikke skal miljøvurderes (screeningsafgørelse )
  • Afgørelser om, hvorvidt et forhold er tilladt i henhold til lokalplanen
  • Dispensationer fra lokalplaner
  • Miljøvurdering af planer efter planloven
  • Ekspropriation efter planloven
  • Afgørelser om, at et forhold ikke kræver landzonetilladelse
  • Landzonetilladelser
  • Aktindsigt i sager, der kan påklages til nævnet

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her kan du læse om Planklagenævnet. Du kan bl.a. finde forretningsordenen for nævnet og en oversigt over nævnets medlemmer.

Læs mere

Til førsteinstanser

Her kan førsteinstanser bl.a. finde oplysninger om, hvordan I sender en klage til Planklagenævnet.

OBS: Du finder også oplysninger om den nye klageportal her.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her kan du finde Planklagenævnets afgørelsesportal. Du kan også finde guides til nævnets praksis inden for bestemte lovområder.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du oplysninger om sagsbehandlingstider i Planklagenævnet

Læs mere

Nedbringelse af sagsbeholdning

Har du en sag, som er oprettet før den 1. juli 2018, finder du mere information her.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her kan du finde et overblik over lovgivningen inden for planområdet.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Planklagenævnet.

Læs mere

FAQ om klageportalen

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om brug af klageportalen. 

Læs mere