Om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Her kan du læse mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er den øverste administrative klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. Nævnet er også den øverste klageinstans for afgørelser på visse andre ministerområder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ni afdelinger. Nævnet består af:

  • En formand, der udpeges af Erhvervsministeren
  • To medlemmer, der udpeges af landsretterne blandt rettens medlemmer
  • To sagkyndige i henholdsvis industriforhold, jordforureningsforhold, grundvands vandforsyningsforhold, jordbrugsforhold, marineforhold, ferskvandsforhold, fødevareforhold, veterinærforhold (afdeling 1-8)
  • Eller fire lægemedlemmer, der udpeges af Folketinget.

Se nævnets medlemmer (pdf)

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør afgørelserne, så andre kan bruge erfaringerne i deres arbejde. Læs afgørelserne på afgørelsesportalen for Miljø- og Fødevareklagenævnet via dette link

Nævnets forretningsorden

Miljø- og Fødevareklagenævnets forretningsorden er fastsat ved bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelser i visse sager efter lov om Miljø- og Fødevareklagenævnets § 8.

Behandling af personoplysninger

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet