Om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Her kan du læse mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er den øverste administrative klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. Nævnet er også den øverste klageinstans for afgørelser på visse andre ministerområder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ti afdelinger. Nævnet består af:

 • En formand, der udpeges af Erhvervsministeren
 • To medlemmer, der udpeges af landsretterne blandt rettens medlemmer
 • To sagkyndige i henholdsvis industriforhold, jordforureningsforhold, grundvands vandforsyningsforhold, jordbrugsforhold, marineforhold, ferskvandsforhold, fødevareforhold, veterinærforhold, kulturarvsforhold (afdeling 1-9)
 • Eller fire lægemedlemmer, der udpeges af Folketinget.

Nævnets medlemmer

 • Birgitte Egelund Olsen, udpeget af Erhvervsministeren.

Stedfortrædere med fuld kompetence udpeget af Direktøren for Nævnenes Hus.

 • Ann Toft Kristensen
 • Anne Marie Margon Schmidt
 • Jette Ringsted Uhrenholt
 • Julie Marie Bjerggaard Jørgensen
 • Klaus Meinby Lun
 • Lise Marie Pawlowska Johannessen
 • Rasmus Klim Christensen
 • Thomas Steensen
 • Tilde Brogaard Steffensen

Stedfortrædere med afgrænset ansvarsområde udpeget af Direktøren for Nævnenes Hus.

 • Anne-Sofie Søe Sandberg
 • Clara-Sofie Rolighed
 • Kristian Bruun Jensen
 • Marie-Louise Kirkegaard Algreen-Ussing
 • Bent Bro Miltersen
 • Stine Elisabeth Raunsgaard

Juridiske medlemmer udpeget af Landsretterne blandt retternes medlemmer (Vestre Landsret). 

 • Annette Nørby (medlem)
 • Peter Buh (suppleant)

Juridiske medlemmer udpeget af Landsretterne blandt retternes medlemmer (Østre Landsret). 

 • Olaf Tingleff (medlem)
 • Anne Bendfeldt Westergaard (suppleant)

Nedenunder vises en liste over sagkyndige medlemmer med viden om forskellige forhold. 

De sagkyndige medlemmer er udpeget af Erhvervsministeren og er blevet indstillet af forskellige organisationer i forening.

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer i forening.

 • Charlotte Thy (medlem)
 • Berit Anette Kjerulf (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Fagbevægelses Hovedorganisation i forening.

 • Jesper Kjølholt (medlem)
 • Kim Christiansen (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Industri og Danske Råstoffer i forening.

 • Dorte Harrekilde (medlem)
 • Ulla Raundal (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, Danske Vandværker og DANVA i forening.

 • Elizabeth Steenberg (medlem)
 • Carsten Langtofte Larsen (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer i forening.

 • Henrik Olesen (medlem)
 • Søren Kolind Hvid (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danske Vandværker, DANVA og Friluftsrådet i forening. 

 • Bente Villumsen (medlem)
 • Marlene Ullum (suppleant) 

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening i forening.

 • Esben Oddershede (medlem)
 • Birgit Ingvorsen (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forbund, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet og Fagbevægelses Hovedorganisation i forening.

 • Keld Mortensen (medlem)
 • Helene Dalgaard Clausen (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Dansk Industri, Danske Rederier, Danske Råstoffer og Landbrug og Fødevarer i forening.

 • Jens Kjerulf Petersen (medlem)
 • Per Dolmer (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forbund, Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet i forening.

 • Karen Timmermann (medlem)
 • Jens Borum (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer i forening.

 • Anne Johanne Tang Dalsgaard (medlem)
 • Kristian Vestergaard (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Naturfredningsforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet i forening.

 • Hans-Martin Olsen (medlem)
 • Niels Riis (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danish Seafood Association, De Samvirkende Købmænd, Horesta og Landbrug og Fødevarer i forening.

 • Karin Frøidt (medlem)
 • Greta Jakobsen (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Aktive Forbrugere, Forbrugerrådet og Fagbevægelses Hovedorganisation i forening.

 • Keld Høgh (medlem)
 • Per Jensen (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Landbrug og Fødevarer.

 • Poul Bækbo (medlem) 
 • Trine Vig (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dyrenes Beskyttelse.

 • Arne Skjoldager (medlem) 
 • Anne Charlotte Bondam (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Industri, Historiske Huse, Landbrug og Fødevarer, Bygherreforeningen og Landdistrikternes Fællesråd i forening. 

 • Birthe Iuel (medlem)
 • Nicolas de Bertouch-Lehn (suppleant) 

Sagkyndige medlemmer indstillet af Organisationen Danske Museer, Danmarks Naturfredningsforening, ICOMOS Danmark og Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur i forening.

 • Jane Jark Clausen (medlem)
 • Carsten Paludan-Müller (suppleant) 

Læge medlemmer indstillet af Socialdemokratiet og udpeget af Folketinget.

 • Lene Hansen (medlem)
 • Karen Klint (suppleant)

Læge medlemmer indstillet af Enhedslisten og udpeget af Folketinget.

 • Pelle Andersen-Harild (medlem)
 • Maria Temponeras (suppleant)

Læge medlemmer indstillet af Venstre og udpeget af Folketinget.

 • Jens Vibjerg (medlem)
 • Kristian Pihl Lorentzen (medlem)
 • Lars Schmidt (suppleant)
 • Else Marie Larsen (suppleant)

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør afgørelserne, så andre kan bruge erfaringerne i deres arbejde. Læs afgørelserne på afgørelsesportalen for Miljø- og Fødevareklagenævnet her

Nævnets forretningsorden

Miljø- og Fødevareklagenævnets forretningsorden er fastsat ved bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelser i visse sager efter lov om Miljø- og Fødevareklagenævnets § 8.

Behandling af personoplysninger

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet