Nedbringelse af sagsbeholdning i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnenes Hus er tilført 9 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020, 13 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 til at afvikle en beholdning på 1.921 sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det er forudsat, at sagsbeholdningen er afviklet i 2022 samtidigt med, at nye sager afviklese med en sagsbehandlingstid på 6 måneder i gennemsnit på tværs af de to nævn.

I tabellerne nedenfor fremgår det: 1) hvordan sagsbeholdningen vil blive nedbragt, 2) hvor mange sager, der aktuelt er i beholdningen og 3) detaljeret opgørelse af sager i beholdningen.

 

Tabel 1: Mål for afvikling af beholdning af sager modtaget før 1. juli 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet
  2019202020212022
Maks. sagsbeholdning ultimo året 1.375 600 125 0

 

Tabel 2: Aktuel sagsbeholdning
  Antal sager
Oprindelig sagsbeholdning  1.921
Aktuel beholdning af sager (pr. november 2021) 37

 

Tabel 3: Detaljeret opgørelse af aktuel sags beholdning
  Miljø- og FødevareklagenævnetPlanklagenævnetI alt
  FødevaresagerMiljøsagerNatursagerPlansager  
September 2019 435 273 212 435 1.355
Oktober 2019 419 270 208 419 1.316
November 2019 417 262 202 409 1.290
December 2019 415 253 191 401 1.260
Januar 2020 400 245 184 383 1.212
Februar 2020 384 225 175 365 1.149
Marts 2020 376 218 171 331 1.096
April 2020 363 211 149 309 1.032
Maj 2020 345 181 148 276 950
Juni 2020 331 166 141 227 865
Juli 2020 306 152 138 204 800
August 2020 289 143 124 184 740
September 2020 277 137 127 141 682
Oktober 2020 258 134 122 88 602
November 2020 226 122 119 51 518
December 2020 185 103 114 0 402
Januar 2021 143 90 112 0 345
Februar 2021 104 81 100 0 285
Marts 2021 78 72 90 0 240
April 2021 54 66 83 0 203
Maj 2021 40 62 75 0 177
Juni 2021 29 45 55 0 129
Juli 2021 25 41 49 0 115
August 2021 11 36 40 0 87
September 2021 7 31 35 0 73
Oktober 2021 2 23 31 0 56
November 2021 1 15 21 0 37

Sagstyper med et stort antal samt særligt samfundsvigtige sager vil som udgangspunkt blive behandlet først. En væsentlig del af sagerne vil derfor blive afviklet i de første år af perioder, mens der i de sidste år af perioden primært vil blive afviklet komplekse sager.

Alle klagere, dennes repræsentant samt mulige andre parter, der har en klagesag, der indgår i sagsbeholdningen, vil løbende blive underrettet om den forventede sagsbehandlingstid for sagen.