Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nedbringelse af sagsbeholdning i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnenes Hus er tilført 9 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020, 13 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 til at afvikle en beholdning på 1.921 sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det er forudsat, at sagsbeholdningen er afviklet i 2022 samtidig med, at nye sager afgøres på 6 måneder i gennemsnit på tværs af de to nævn.

I tabellerne nedenfor fremgår det: 1) hvordan sagsbeholdningen vil blive nedbragt, 2) hvor mange sager, der aktuelt er i beholdningen og 3) en detaljeret opgørelse af sager i beholdningen.

 

Tabel 1: Mål for afvikling af beholdning af sager modtaget før 1. juli 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet
  2019202020212022
Maks. sagsbeholdning ultimo året 1.375 600 125 0

 

Tabel 2: Aktuel beholdning af sager
  Antal sager
Oprindelig beholdning af sager 1.921
Aktuel beholdning af sager (slut oktober 2020) 602

 

 

Tabel 3: Detaljeret opgørelse af aktuel beholdning af sager
  Miljø- og FødevareklagenævnetPlanklagenævnetI alt
  FødevaresagerMiljøsagerNatursagerPlansager  
September 2019 435 273 212 435 1.355
Oktober 2019 419 270 208 419 1.316
November 2019 417 262 202 409 1.290
December 2019 415 253 191 401 1.260
Januar 2020 400 245 184 383 1.212
Februar 2020 384 225 175 365 1.149
Marts 2020 376 218 171 331 1.096
April 2020 363 211 149 309 1.032
Maj 2020 345 181 148 276 950
Juni 2020 331 166 141 227 865
Juli 2020 306 152 138 204 800
August 2020 289 143 124 184 740
September 2020 277 137 127 141 682
Oktober 2020 258 134 122 88 602

 

Sagstyper med et stort antal samt særligt samfundsvigtige sager vil som udgangspunkt blive behandlet først. En væsentlig del af sagerne vil derfor blive afviklet i de første år af perioden, mens der i de sidste år af perioden primært vil blive afviklet omfattende og komplekse sager.

Alle klagere, dennes repræsentant samt eventuelle andre parter, der har en klagesag, der indgår i sagsbeholdningen, vil løbende blive underrettet om den forventede sagsbehandlingstid for sagen.