Tidligere afgørelser

Her finder du Konkurrenceankenævnets afgørelser.

Konkurrenceankenævnets afgørelser offentliggøres på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside 

Hvis afgørelsen indeholder navne på privatpersoner, vil navnene blive fjernet fra afgørelsen inden offentliggørelsen. Eventuelle oplysninger om forretningshemmeligheder vil også blive fjernet i overensstemmelse med reglerne i konkurrencelovens § 13, stk. 4.