Om nævnet

Her finder du informationer om nævnet og nævnets sammensætning.

Konkurrenceankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet i det omfang, det er fastsat i konkurrenceloven.

Konkurrenceankenævnet behandler tillige afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold efter reglerne herom, der er fastsat i lovens § 26. 

Nævnets sammensætning

Konkurrenceankenævnet består af 5 medlemmer, som udpeges af erhvervsministeren. Medlemmerne skal være uafhængige af erhvervsinteresser.

Formanden skal være højesteretsdommer. De øvrige medlemmer skal have økonomisk og juridisk sagkundskab.

Formand:
Jan Schans Christensen
Michael Rekling (suppleant)

Medlemmer:
Claus Berg
Birgitte Sloth

Karsten Engsig Sørensen
Rasmus Kristian Feldthusen (suppleant)

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Konkurrenceankenævnet