Om nævnet

Her finder du informationer om Erhvervsankenævnet samt nævnets opbygning.

Erhvervsankenævnet er en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser i det omfang, det fastsættes ved lov eller i henhold til lov.
Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af bl.a. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Rejsegarantifonden.

Nævnets medlemmer

Ankenævnet består af et formandskab og et antal nævnsmedlemmer (sagkyndige):

 • Formandskabet består af en formand og en næstformand
 • Nævnets medlemmer består af et antal sagkyndige medlemmer, der har kendskab til erhvervsforhold, herunder fondsretlige forhold, kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi og forsikringsmatematik.

Formandskabet og nævnets medlemmer beskikkes af Erhvervsministeren for en periode af 4 år.
Formanden leder ankenævnets arbejde. De enkelte sager fordeles mellem formanden og næstformanden.

Oversigt over formandskabet og nævnets øvrige medlemmer

Formandskab:

 • Landsdommer Steen Mejer, formand
 • Landsdommer  Mikael Friis Rasmussen, næstformand

Medlemmer:

Med kendskab til erhvervsforhold:

 • Advokat Lise Høgh
 • Advokat Finn Møller
 • Advokat  Lars Wind-Johannesen
 • Advokat Maria Malling Eriksen
 • Advokat Allan Nejbjerg 
 • Advokat Henning von Lillienskjold 
 • Advokat Rikke Schiøtt Petersen
 • Advokat Jacob Hjortshøj
 • Koncernregnskabschef Stine Strunge
 • Statsaut. revisor Lau Bent Baun
 • Statsaut. revisor Søren Loyola Bro Søndergaard
 • Statsaut. revisor Jørgen Jakobsen

Med kendskab til erhvervsfondsforhold:

 • Advokat Shaina Jabbar
 • Advokat Christina Bruun Geertsen
 • Advokat Johan Henrik Weihe
 • Advokat Birte Rasmussen
 • Advokat Sys Rovsing
 • Senior Manager Katrine Illum Larsen

Med kendskab til kapitalmarkedsforhold:

 • Underdirektør David  Sander Hjortsø
 • Afdelingsdirektør Steen Jul Petersen

Med kendskab til forsikringsmatematik:

 • Ansvarshavende Aktuar Frank Cederbye
 • Ansvarshavende Aktuar Merete Lykke Rasmussen

Med kendskab til nationaløkonomi:

 • Lektor Allan Sørensen

Med kendskab til finansielle forhold:

 • Professor Christian Riis Flor
 • Professor Tanja Jørgensen
 • Underdirektør Andreas Moll Årsnes
 • Professor Peter Løchte Jørgensen 
 • Professor Steen Thomsen 

Med kendskab til realkredit

 • Direktør Pernille Lohmann

Nævnets Virksomhed

Erhvervsankenævnets virksomhed er fastsat i bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet nr. 1374 af 10. december 2013 (med senere ændringer)

Erhvervsministeren har i bekendtgørelse nr. 1135 af 13. oktober 2017 om Erhvervsankenævnet nærmere fastsatte regler for ankenævnets virksomhed, herunder regler om sagsbehandling og klagegebyr.

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Erhvervsankenævnet