Om nævnet

Her finder du informationer om Erhvervsankenævnet samt nævnets opbygning.

Erhvervsankenævnet er en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser i det omfang, det fastsættes ved lov eller i henhold til lov.
Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af bl.a. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Rejsegarantifonden.

Nævnets medlemmer

Ankenævnet består af et formandskab og et antal nævnsmedlemmer (sagkyndige):

 • Formandskabet består af en formand og en næstformand
 • Nævnets medlemmer består af et antal sagkyndige medlemmer, der har kendskab til erhvervsforhold, herunder fondsretlige forhold, kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi og forsikringsmatematik.

Formandskabet og nævnets medlemmer beskikkes af Erhvervsministeren for en periode af 4 år.
Formanden leder ankenævnets arbejde. De enkelte sager fordeles mellem formanden og næstformanden.

Oversigt over formandskabet og nævnets øvrige medlemmer

Formandskab:

 • Landsdommer Jan Uffe Rasmussen, formand
 • Landsdommer Steen Mejer, næstformand

Medlemmer:

Med kendskab til erhvervsforhold:

 • Advokat Lise Høgh
 • Advokat Finn Møller
 • Advokat Niels Walther-Rasmussen
 • Advokat Lone Møller
 • Advokat Allan Sørensen
 • Advokat Jacob Hjortshøj 
 • Advokat Henning von Lillienskjold 
 • Advokat Rikke Schiøtt Petersen 
 • Advokat og professor Anders Ørgaard 
 • Statsaut. revisor Arne Nabe Poulsen
 • Statsaut. revisor Jens Otto Damgaard
 • Statsaut. revisor Søren Loyola Bro Søndergaard
 • Statsaut. revisor Jørgen Blom

Med kendskab til erhvervsfondsforhold:

 • Advokat Sys Rovsing
 • Advokat Klaus Søgaard
 • Advokat Thorbjørn Sofsrud
 • Advokat Johan Henrik Weihe
 • Advokat Birte Rasmussen

Med kendskab til kapitalmarkedsforhold:

 • Global Head of BRICS Malene Stadil
 • Afdelingsdirektør Steen Jul Petersen

Med kendskab til forsikringsmatematik:

 • Ansvarshavende Aktuar Frank Cederbye
 • Aktuar Sverre Eske Lorenzen

Med kendskab til nationaløkonomi:

 • Lektor Allan Sørensen

Med kendskab til realkredit:

 • Direktør Klaus Kristiansen

Med kendskab til finansielle forhold:

 • Professor (MSO) Christian Riis Flor
 • Chefjurist Flemming S. Pristed
 • Professor Peter Løchte Jørgensen 
 • Professor Steen Thomsen

Nævnets Virksomhed

Erhvervsankenævnets virksomhed er fastsat i bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet nr. 1374 af 10. december 2013 (med senere ændringer)

Erhvervsministeren har i bekendtgørelse nr. 1135 af 13. oktober 2017 om Erhvervsankenævnet fastsat nærmere regler for ankenævnets virksomhed, herunder regler om sagsbehandling og klagegebyr.