Om nævnet

Her finder du informationer om Erhvervsankenævnet samt nævnets opbygning.

Erhvervsankenævnet er en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser i det omfang, det fastsættes ved lov eller i henhold til lov.
Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af bl.a. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Rejsegarantifonden.

Nævnets medlemmer

Ankenævnet består af et formandskab og et antal nævnsmedlemmer (sagkyndige):

 • Formandskabet består af en formand og en næstformand
 • Nævnets medlemmer består af et antal sagkyndige medlemmer, der har kendskab til erhvervsforhold, herunder fondsretlige forhold, kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi og forsikringsmatematik.

Formandskabet og nævnets medlemmer beskikkes af Erhvervsministeren for en periode af 4 år.
Formanden leder ankenævnets arbejde. De enkelte sager fordeles mellem formanden og næstformanden.

Oversigt over formandskabet og nævnets øvrige medlemmer

Formandsskab:

 • Jan Uffe Rasmussen, formand
 • Steen Mejer, næstformand


Sagkyndige med kendskab til erhvervsforhold:

 • Allan Sørensen
 • Arne Nabe Poulsen
 • Finn Møller
 • Gert Fisker Tomczyk
 • Henning von Lillienskjold
 • Jacob Hjortshøj
 • Jens Otto Damgaard
 • Lise Høgh
 • Lone Møller
 • Rikke Schiøtt Petersen
 • Søren Loyola Bro Søndergaard

Sagkyndige med kendskab til erhvervsfondsforhold:

 • Birte Rasmussen
 • Johan Henrik Weihe
 • Klaus Søgaard
 • Thorbjørn Sofsrud
 • Sys Agnes Rovsing

Sagkyndige med kendskab til nationaløkonomi:

 • Allan Sørensen

Sagkyndige med kendskab til kapitalmarkedsforhold: 

 • Malene Stadil

Sagkyndige med kendskab til realkredit:

 • Klaus Kristiansen

Sagkyndige med kendskab til forsikringsmatematik:

 • Frank Cederbye
 • Sverre Eske Lorenzen

Sagkyndige med kendskab til finansielle forhold og investeringsteori:

 • Christian Riis Flor
 • Steen Jul Petersen
 • Flemming S. Pristed

Nævnets forretningsorden

Erhvervsankenævnets forretningsorden er fastsat i bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet nr. 1374 af 10. december 2013 (med senere ændringer)

Erhvervsministeren har i bekendtgørelse nr. 1135 af 13. oktober 2017 om Erhvervsankenævnet fastsat nærmere regler for ankenævnets virksomhed, herunder regler om sagsbehandling og klagegebyr.