Relevante love

Her finder du en liste over relevant lovgivning.

Find nedenstående love på www.retsinformation.dk

På retsinformation findes link fra den enkelte lov til de bekendtgørelser, der er udstedt i henhold til loven.

 • Lov om varmeforsyning
 • Lov om elforsyning
 • Lov om naturgasforsyning
 • Lov om CO2-kvoter
 • Lov om fremme af besparelser i energiforbruget
 • Lov om fremme af energibesparelser i bygninger
 • Lov om kontinentalsoklen
 • Lov om anvendelse af Danmarks undergrund
 • Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug
 • Offshoresikkerhedsloven
 • Lov om fremme af vedvarende energi
 • Lov om et energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram
 • Lov om fjernkøling
 • Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
 • Lov om energimærkning af energirelaterede produkter
 • Lov om olieberedskab
 • Lov om statstilskud til elintensive virksomheder
 • Lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser
 • Lov om energinet.dk