Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er en uafhængig administrativ klageinstans, der behandler klager fra forbrugere over godkendte ejendomsmæglere.

Gå til vejledning og start din klage

 

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Typiske sager

 • Overtrædelse af god ejendomsmæglerskik
 • Frigivelse af deponerede midler og tilgodehavender
 • Manglende, forkert eller ikke-aftalt annoncering
 • Ejendomsmæglerens manglende opfyldelse af oplysningspligten
 • Videregivelse af forkerte/vildledende oplysninger
 • Selvindtræde
 • Ejendomsmæglerens manglende opfyldelse af undersøgelsespligten
 • Klager over manglende og/eller forkert anført ansvarlig ejendomsmægler
 • Fejl i beregningen af salgsprovenu
 • Misbrug af ejendomsmæglertitlen
 • Manglende videregivelse af købstilbud til sælger
 • Ejendomsformidlings-
  virksomheders tilsidesættelse af virksomhedens ledelses-/tilsynspligt

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du informationer om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere og nævnets opbygning.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du information om sagsbehandlingstiderne i Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her finder du alle kendelser fra Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere her

Relevant lovgivning

Her kan du finde en liste over relevant lovgivning.

Læs mere

Årsberetninger

Her finder du Disciplinærnævnet for Ejendomsmægleres årlige beretning om nævnets virksomhed.

Læs mere her

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere