Til erhvervsdrivende

Her finder du informationer, som du kan bruge, hvis du modtager en klage fra en forbruger, som har købt en vare eller en tjenesteydelse hos dig.

Har du solgt en vare eller en tjenesteydelse til en forbruger og opstår der en konflikt mellem jer, kan forbrugeren starte en klagesag hos Center for Klageløsning og efterfølgende ved Forbrugerklagenævnet.

Kun forbrugere kan starte en klagesag

Det er kun forbrugere, der kan starte en klagesag ved Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Er du uenig med forbrugeren, må du som erhvervsdrivende gå via domstolene. Vær opmærksom på, at du ikke kan starte en sag ved domstolene, hvis forbrugeren har klaget til det offentlige forbrugerklagesystem. Forbrugeren har også altid mulighed for at bede domstolen om at sende sagen videre til det offentlige forbrugerklagesystem.

Din hjælp har afgørende betydning for sagen

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet er neutrale og upartiske, og repræsenterer derfor ikke forbrugeren. Vi vil opfordre dig til, at du som erhvervsdrivende medvirker til at oplyse sagen. Det kan have afgørende betydning for, hvordan Forbrugerklagenævnet vurderer sagen. Mener du ikke, at du er erhvervsdrivende, eller at du har gjort noget forkert, skal du oplyse det til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.
Vi vil altid underrette dig, hvis vi modtager en klage mod dig.

Min sag

Min sag er en onlinetjeneste, der giver forbrugere og erhvervsdrivende direkte adgang til at følge deres klagesag, mens Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler sagen. Det er også muligt at modtage og besvare henvendelser via Min sag. Du kan også se alle sagens dokumenter via Min sag.
Hvis du ikke er oprettet som bruger på Min sag, kan vi klart anbefale dig at oprette en bruger.

Gå til Min sag

Center for Klageløsning

En klage starter altid ved Center for Klageløsning, som er det første led af det offentlige forbrugerklagesystem. Center for Klageløsning træffer ikke en juridisk afgørelse, men vores mæglere hjælper dig og forbrugeren med at finde en fælles løsning.

Sådan foregår en klageproces i Center for Klageløsning

Når en forbruger henvender sig til Center for Klageløsning, sker der følgende:

  1. Vi opfordrer altid forbrugeren til at tage en fornyet kontakt til dig for at undersøge, om I kan finde en fælles løsning. Vi oplever, at enkelte forbrugere ikke ønsker at tage en fornyet kontakt på grund af konfliktniveauet. Hvis du oplever, at en forbruger kontakter dig, kan vi naturligvis kun opfordre dig til at starte en positiv dialog.
  2. Hvis I ikke finder en løsning, så ringer en af vores mæglere til dig og forbrugeren. Under et telefonmøde med jer forsøger mægleren finde ud af, om I kan finde en fælles løsning. Mæglerne har en juridisk baggrund og kan vejlede begge parter om deres rettigheder.
  3. Hvis I finder en løsning, afslutter mægleren sagen. Hvis ikke kan forbrugeren klage til Forbrugerklagenævnet.
    Der er ingen sagsomkostninger forbundet med, at Center for Klageløsning mægler imellem dig og forbrugeren.

Forbrugerklagenævnet

Finder du og forbrugeren ikke en fælles løsning hos Center for Klageløsning, kan forbrugeren klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugeren har en frist på 4 uger til at oprette en klage ved Forbrugerklagenævnet. Klager forbrugeren ikke inden for fristen, kan nævnet ikke behandle sagen.

Sagsomkostninger

Som erhvervsdrivende skal du betale et gebyr på 1.000 kr., hvis du under sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet indgår et forlig, som primært er til forbrugerens fordel. 

Som erhvervsdrivende betale et gebyr på 6.000 kr., hvis forbrugeren får medhold i sin klage ved Forbrugerklagenævnet.