Til erhvervsdrivende

Her finder du informationer, som du kan bruge, hvis en af dine kunder klager til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.

Har du solgt en vare eller en tjenesteydelse til en forbruger og der opstår en konflikt mellem jer, kan forbrugeren starte en klagesag hos Center for Klageløsning og efterfølgende ved Forbrugerklagenævnet.

Center for Klageløsning

Forbrugeren kan klage til Center for Klageløsning. Som erhvervsdrivende betaler du ikke noget gebyr i Center for Klageløsning.

Før Center for Klageløsning starter mægling, skal forbrugeren kontakte dig igen og se, om I kan finde en fælles løsning.

Finder I ikke selv frem til en løsning, ringer en af vores mæglere jer begge op med henblik på at finde en løsning, som I begge kan acceptere.

  • Løsning: Finder I en fælles løsning, skriver mægleren jeres aftale ned og afslutter sagen.
  • Ingen løsning: Finder I ikke en fælles løsning, kan forbrugeren klage til Forbrugerklagenævnet. Sker dette, vil du modtage en e-mail fra klageportalen.

Forbrugerklagenævnet

Vælger forbrugeren at klage videre til Forbrugerklagenævnet, bliver der truffet en juridisk afgørelse i sagen.

Før Forbrugerklagenævnet afgør sagen, vil vores sagsbehandlere indsamle de oplysninger, som nævnet skal bruge for at afgøre sagen. Det kan f.eks. være en kvittering for et køb eller en e-mailkorrespondance. 

Klager forbrugeren over en konkret fejl på en vare, vil sagsbehandleren ofte bede en sagkyndig person om at undersøge varen for at vurdere, om der er en fejl på varen, og hvad årsagen til fejlen er. Den sagkyndiges udtalelse er i mange sager vigtig for, at nævnet kan afgøre sagen.

Sagsomkostninger i Forbrugerklagenævnet

Forlig: Du skal betale 1.000 kr. til Nævnenes Hus, hvis sagen bliver forligt.

Du taber sagen: Du skal betale 6.000 kr. i Nævnenes Hus, hvis forbrugeren vinder sagen.

Følg klagesagen på klageportalen

Klageportalen for Nævnenes Hus giver forbrugere og erhvervsdrivende direkte adgang til at følge deres klagesag, mens Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler sagen. Kommunikation omkring sagen og adgang til sagens dokumenter foregår også via klageportalen.

Du kan logge ind på klageportalen med NemID.

Gå til klageportalen