Om det offentlige forbrugerklagesystem

Det offentlige forbrugerklagesystem består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.

Det offentlige forbrugerklagesystem består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.

Det offentlige forbrugerklagesystem er delt op i to faser:

  1. Center for Klageløsning
  2. Forbrugerklagenævnet

Hos Center for Klageløsning skal forbruger og erhvervsdrivende forsøge at finde en fælles løsning.

Hvis forbruger og erhvervsdrivende ikke finder en løsning, kan sagen gå videre til en juridisk vurdering i Forbrugerklagenævnet.

Center for Klageløsning

I Center for Klageløsning hjælper vores mæglere forbrugere og erhvervsdrivende med at finde løsninger sammen. Center for Klageløsning træffer ikke juridiske afgørelser i sagerne.

Mæglingen sker under et telefonmøde, hvor mægler, forbruger og erhvervsdrivende deltager. Kommer forbrugeren og den erhvervsdrivende frem til en fælles løsning, skriver mægleren aftalen ned og afslutter sagen.

Forbrugerklagenævnet

Finder forbrugeren og den erhvervsdrivende ikke en fælles løsning i Center for Klageløsning, kan forbrugeren klage videre til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen. Sagsbehandlingen foregår skriftligt via klageportalen for Nævnenes Hus.

Forbrugerklagenævnet består af en formand, to medlemmer, der repræsenterer forbrugerinteresser og to medlemmer, der repræsenterer erhvervsinteresser.

Liste over Forbrugerklagenævnets medlemmer

 

Læs mere om klageprocessen:

Til forbrugere

Til erhvervsdrivende

Spørgsmål og svar til klageportalen