Relevant lovgivning

Her kan du finde informationer om relevant lovgivning for Byggeklageenheden.

Byggeklageenheden kan behandle sager over kommunernes afgørelser, som er truffet i henhold til:

  • Byggeloven
  • Regler udstedt i medfør af byggeloven, herunder bl.a. bygningsreglementet