Om nævnet

Her kan du læse mere om Byfornyelsesnævnene.

Inden for hver region nedsættes et byfornyelsesnævn.

Byfornyelsesnævnene er øverste instans for visse afgørelser, der er truffet af kommunerne efter byfornyelsesloven.

Rammerne for byfornyelsesnævnenes virksomhed er beskrevet i byfornyelsesloven og nævnenes forretningsorden.

Nævnets sammensætning

Hvert nævn består af en formand, der skal være dommer, to bygningssagkyndige, en grundejer og en boliglejer.

I forbindelse med afgørelse af sager:

  • Om private andelsboliger tiltrædes nævnet af yderligere et medlem, der skal være privat andelshaver.
  • Hvor der indgår erhvervslejemål, tiltrædes nævnet af yderligere et medlem, der skal være erhvervslejer.
  • Om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum, tiltrædes nævnet af yderligere to medlemmer, hvoraf det ene skal have brandmæssig sagkundskab, og det andet skal være læge med bolighygiejnisk sagkundskab.

Parterne, herunder kommunalbestyrelsen, kan indbringe Byfornyelsesnævnenes afgørelser for boligretten efter reglerne i lov om leje. Indbringelsen skal ske senest 4 uger efter, at parterne er blevet orienteret om afgørelsen.

Nævnets medlemmer 

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Anders Martin Jensen, formand

Marianne Madsen, formand

Anders Munk-Jensen, formand

Jytte Munkholm Hansen, formand

Niels Toft Vandborg, formand

Marianne Madssen, næstformand

Anders Martin Jensen, næstformand

Joy Winther, næstformand

Niels Toft Vandborg, næstformand 

Joy Winther, næstformand

Leif Larsen, bygningssagkyndigt medlem

Lars Bentzen, bygningssagkyndigt medlem

Jeanette Noer, bygningssagkyndigt medlem

Bjarne Lundgaard, bygningssagkyndigt medlem 

Erik Flodgaard Madsen, bygningssagkyndigt medlem

Lars Bentzen, bygningssagkyndigt medlem

Pernille Enoch, bygningssagkyndigt medlem

Hans-Erik Bønnelykke, bygningssagkyndigt medlem

Pernille Enoch, bygningssagkyndigt medlem

Orla Nautrup, bygningssagkyndigt medlem

Niels Bowmann

Troels Flethøj Thygesen

Olav Grønn Hansen

Peter Lautrup

Karen Bock

Claus Sahl Højte

Henrik Stougaard Petersen

Jan Leth

Anna Hembo  

Kurt Freiheit Nielsen

Erik Hegelund

Ejner Bækgaard

Thorkild Bertelsen

Sven Møller Hensen  

Leif Thorsen

Ejner Bækgaard

Erik Videmark Andersen

Jan Moosmand

Eigil Pedersen  

Per Højriis Vedsted

Frank Damsbak

Claus Iversen

Erik Skallerup

Johnny Morell

Niels Holm-Nielsen

Claus Iversen

 

Carl Hugod Carl Hugod    

 

Nævnets forretningsorden

Her finder du Byfornyelsesnævnenes forretningsorden.