Byfornyelsesnævnene

Byfornyelsesnævnene behandler klager over kommunalbestyrelsernes beslutninger om byfornyelse.

Byfornyelsesnævnene behandler klager over kommunalbestyrelsernes beslutninger om byfornyelse for så vidt angår beslutninger om friarealer, erstatningsboliger og kondemnering. Nævnenes Hus er sekretariat for byfornyelsesnævnet. Regler om byfornyelsesnævnene findes i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 10: Retsinformation