Om nævnet

Her kan du finde informationer om nævnets sammensætning og forretningsordenen.

Nævnet består af en formand, en stedfortræder for formanden samt et antal sagkyndige medlemmer, der beskikkes for en periode af 4 år.

Formanden og stedfortræderen er landsdommer, mens organisationerne hver indstiller et bestemt antal sagkyndige medlemmer.

Nævnets medlemmer

 • Landsdommer Kristian Porsager Seierøe

 • Landsdommer Annette Dam Ryt-Hansen

Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

Nedenunder vises en liste over sagkyndige medlemmer, som er blevet indstillet af forskellige organisationer.

 • Landslægeembedet Henrik L. Hansen
 • Marie Bohn Hamming

 • Aslak Ross
 • Jakob Lynge
 • Katrine Bocianski
 • Michael Guldmann Petersen
 • Ove C. Eriksen
 • Asger Stürtzel Sø-rensen
 • Jens Christian Bjeldorf
 • Rasmus Normann Andersen
 • Søren Enemark
 • Morten Glamsø
 • Bertil Hohlmann
 • Søren Aae Andersen

 • Frederik Carstens
 • Anders Ørgaard Vinding

 • Jens Marquard Sørensen
 • Mette Stimpel Stenled

 • Henrik Bjørndal Pedersen
 • Morten Lyngsaa Madsen

 • Christian Homaa Petersen
 • Kirsten Østergaard