Om nævnet

Her kan du finde informationer om nævnets sammensætning og forretningsordenen.

Nævnet består af en formand, en stedfortræder for formanden samt et antal sagkyndige medlemmer, der beskikkes for en periode af 4 år.

Formanden og stedfortræderen er landsdommer, mens organisationerne hver indstiller et bestemt antal sagkyndige medlemmer.

Formandskab

  • Formand Kristian Porsager Seierøe
  • Stedfortrædende formand Annette Dam Ryt-Hansen

Sagkyndige medlemmer

Se listen over medlemmer her (pdf) 

Forretningsorden

Se nævnets forretningsorden her

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Ankenævnet for Søfartsforhold