Relevant lovgivning

Her kan du finde information, om den lovgivning som Ankenævnet for Patenter og Varemærker følger.

  • Bekendtgørelse om ankenævnet – nr. 892 af 21. september 2009
  • Varemærkeloven
  • Patentloven
  • Lov om brugsmodeller
  • Lov om halvlederprodukter/topografi
  • Fællesmærkeloven
  • Designloven
  • Madrid Protokollen