Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om nævnet

Her finder du information om Ankenævnet for Patenter og Varemærker og nævnets medlemmer.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende:

 • Patenter
 • Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og plantebeskyttelsesmidler
 • Brugsmodeller
 • Design
 • Varemærker
 • Fællesmærker
 • Halvlederprodukters topografi

Ankenævnet kan i øvrigt behandle klager over afgørelser, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang til nævnet.

Ankenævnets kompetence omfatter såvel juridiske som skønsmæssige spørgsmål.

Nævnets medlemmer

Formandskab:

 • Henrik Rothe, formand
 • Tine Sommer, næstformand

Sagkyndigemedlemmer:

 • Jesper Thorsen
 • Jens Schovsbo
 • Lise Abildgaard Ryberg
 • Flemming Stassen
 • Eva Kirstine Borgen
 • Peder Klit
 • Birger Lindberg Møller
 • Knud Wallberg
 • Eva Nødskov Aaen