Om nævnet

Her finder du information om Ankenævnet for Patenter og Varemærker og nævnets medlemmer.

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende:

 • Patenter
 • Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og plantebeskyttelsesmidler
 • Brugsmodeller
 • Design
 • Varemærker
 • Fællesmærker
 • Halvlederprodukters topografi

Ankenævnet kan i øvrigt behandle klager over afgørelser, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang til nævnet.

Ankenævnets kompetence omfatter såvel juridiske som skønsmæssige spørgsmål.

Nævnets medlemmer

Formandskab:

 • Henrik Rothe, formand
 • Tine Sommer, næstformand

Sagkyndige medlemmer:

 • Jesper Thorsen
 • Jens Schovsbo
 • Lise Abildgaard Ryberg
 • Flemming Stassen
 • Anette Rasmussen
 • Peder Klit
 • Birger Lindberg Møller
 • Knud Wallberg
 • Eva Nødskov Aaen

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Ankenævnet for Patenter og Varemærker