Besigtigelse og offentligt møde i sag om forslag om delvis ophævelse af fredning af arealer ved Lyndby Strand

21-03-2024
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og samtidig offentlig møde i forbindelse med behandlingen af ​​sagen om forslag om delvis ophævelse af fredning af arealer ved Lyndby Strand i Lejre Kommune.

Lejre Kommune har den 19. juni 2023 fremsat forslag om delvist at ophæve Overfredningsnævnets kendelse af 21. august 1947 om fredning af arealer på Hornsherredvej ved Lyndby Strand.

Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om ikke at tage Lejre Kommunes anmodning om delvis ophævelse af fredningen til følge.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til Lejre Kommunes forslag om delvis ophævelse af fredningen.  

 

Besigtigelse

Besigtigelsen finder sted tirsdag den 23. april 2024 fra kl. 9.30. Mødested er parkeringspladsen ved Lyndby Kirke, Østergade 30, 4070 Kirke Hyllinge.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til besigtigelsen og det offentlige møde ved e-mail til senest den 16. april 2024.