Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune

14-05-2024
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 846 ha. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at sikre, at Vejle Ådal beskyttes imod bebyggelse, tilplantning, råstofgravning og fragmentering af landskabet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse

Besigtigelsen vil foregå over to dage og finder sted

                       tirsdag den 11. juni 2024 fra kl. 09.30

                                               og

                       onsdag den 12. juni 2024 fra kl. 09.00

Mødestedet tirsdag er ved stationsbygningen på den nedlagte Ravning Station, Ravningvej 25, 7182 Bredsten.

Mødestedet onsdag er ved Vork Dambrug, Vorkvej 75, 6040 Egtved. 

Nævnet vil begge dage både foretage besigtigelse til fods og fra bus. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området. Det er forventningen, at der vil være stor tilslutning til besigtigelsen. Af hensyn afviklingen af besigtigelsen og til trafikken i fredningsområdet i øvrigt opfordrer sekretariatet til, at deltagere i besigtigelsen arrangerer samkørsel, i det omfang dette er muligt.

Offentligt møde

Torsdag den 13. juni 2024 kl. 09.00 afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde. Mødet finder sted i Hal 1 i DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 4. juni 2024.