Nyheder på afgørelsesportalerne

16-04-2024
Nævnenes Hus

På baggrund af feedback fra en række brugere af Nævnenes Hus’ afgørelsesportaler, har vi lavet en række ændringer. Disse ændringer er blevet offentliggjort den 16. april og præsenteres her.

Find tilbage til forsiden


Det skal være nemt at finde tilbage til forsiden. Derfor findes der nu øverst til højre på alle sider på afgørelsesportalerne et link tilbage til forsiden:

toppen af afgørelsesportalen

 

 

Webtilgængeligheds-værktøjer i bunden af websiderne

 

Nævnenes Hus arbejder for at alle er lige for loven, og at alle har lige adgang til loven. For at understøtte dette princip er der i bunden på alle afgørelsesportalers sider oprettet et link til Adgangforalle.dk. Her kan personer med læsevanskeligheder downloade et værktøj til oplæsning af tekster på afgørelsesportalen.

 

Foruden ovenstående har vi også gjort det muligt at anvende værktøjet ’Adgang med tegn’ på alle afgørelsesportalerne, som tilbyder tegnsprogstolkning af omkring 17.000 ord. Værktøjet aktiveres, ved at man klikker på knappen ’Adgang med tegn – til’ i footer-elementet nederst på siderne: 
bunden på afgørelsesportalerne

Her efter vil de ord, som kan oversættes til tegnsprog, markeres med rød farve. Når man placerer sin mus på ordet, vises ordet af en tegnsprogstolk i en video, som det ses i eksemplet her: 

 

visning af adgang med tegn

 

Du kan deaktivere værktøjet ved at klikke på knappen nederst på siden igen.

 

 

Bedre overblik over aktuelle afgørelser


For at man hurtigt kan danne sig et overblik over de nyeste afgørelser, kan man på forsiden af afgørelsesportalerne se hele titlen på en afgørelse, når man placerer musens cursor på titlen:

visning af overskrift på afgørelser

I hurtig visning bliver afgørelsens dato og sagsnummer nu også vist:

 

hurtigvisning

 

 

Print din afgørelse

For at sikre dig nemme og optimerede prints af sider på afgørelsesportalen, har vi tilføjet en Print-knap på afgørelsessiderne. Brug den til at printe både til papir og til PDF for deling i din organisation.

 

visning af printknap på afgørelser

 

 

Nulstil søgningen

Hvis man i den udvidede søgning har valgt flere indstillinger, kan man hurtigt påbegynde en ny søgning ved vælge ’Nulstil filter’. Så fjernes den tidligere søgning på tværs af emner, typer og søgerord.

nulstil søgning

 

 

 

 

Liste over Afgørelsesportaler

 

 

 

Energiklagenævnet

https://ekn.naevneneshus.dk

Forbrugerklagenævnet

https://fkn.naevneneshus.dk

Teleklagenævnet

https://tele.naevneneshus.dk

 

Tvistighedsnævnet

https://tvist.naevneneshus.dk

 

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

https://dnfe.naevneneshus.dk

Erhvervsankenævnet

https://ean.naevneneshus.dk

Klagenævnet for Udbud

https://klfu.naevneneshus.dk

Revisornævnet

https://rn.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet

https://mfkn.naevneneshus.dk

Planklagenævnet

https://pkn.naevneneshus.dk

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

https://apv.naevneneshus.dk

Byggeklageenheden

https://byg.naevneneshus.dk

Byfornyelsesnævnene

https://byf.naevneneshus.dk

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

https://dkbb.naevneneshus.dk