Nævnenes Hus’ årsrapport for 2023

05-04-2024
Nævnenes Hus

Nævnenes Hus’ årsrapport for 2023 er nu udgivet.

Nævnenes Hus' årsrapport for 2023 er nu udgivet – du kan læse den  her.

 

 I rapporten fremgår det blandt andet, at Nævnenes Hus i 2023 har:

  • Afsluttet 10.525 sager, hvilket er 525 flere sager end målet for året.

 

  • Forbedret produktivitet med 3,5 pct. i forhold til 2022. Nævnenes Hus har dermed forbedret produktiviteten med omkring 40 pct. siden styrelsen blev etableret i 2017.

 

  • Modtaget 11.333 sager til behandling – og dermed, som i 2020, 2021 og 2022, modtaget markant flere sager til behandling end niveauet i årene forud herfor.

 

  • Arbejdet indgående for - inden for de givne rammer - at have så lav en sagsbeholdning og sagsbeholdningsalder som muligt, hvilket er en forudsætning for lav sagsbehandlingstid. Den samlede beholdning til behandling i nævnene blev  forøget med 782 sager og var ved udgangen af ​​året på 4.588 sager. Sagsbeholdningens gennemsnitlige alder på verserende sager steg i løbet af 2023 fra 218 dage til 252 dage

 

  • Afviklet alle sager vedrørende tvister om solcelle- og vindmølleprojekter inden for maksimalt 6 måneder, som det er forudsat i ”Klimaaftale for energi og industri mv.” fra juni 2020 og ”Klimaaftale om grøn strøm og varme” fra juni 2022.

 

  • Bidraget til den nationale energikrisetabs arbejde for at muliggøre hurtig udbygning af solceller og vindmøller på land.

 

  • Haft fokus på at forbedre brugerrejsen for de parter, der har sager til behandling i Planklagenævnet.

 

  • Iværksat en række indsatser, der skal gøre styrelsen til endnu mere attraktiv arbejdsplads.