Jura

Teamets kerneopgave

I Team Jura, der er en del af stabsfunktionen i Nævnenes Hus, varetager vi en række forskelligartede, tværgående opgaver inden for eksempelvis minister- og departementsbetjening, folketingsarbejde, henvendelser fra Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet, compliance, udpegning af nævnsmedlemmer, intern peer review og tilsynet med private ankenævn. Team Jura behandler desuden rekurssager vedrørende aktindsigt for de fleste nævn, der sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus, og herudover yder Team Jura intern juridisk rådgivning til resten af Nævnenes Hus.

Teamets arbejdsmetode (det faglige miljø)

Som jurist i Team Jura får du en enestående mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige dele af juraen og arbejde med og få et selvstændigt ansvar for bl.a. komplicerede juridiske sager og rådgivning, compliance, peer review, tværgående forretningsprojekter, direktions- og departementsbetjening samt folketingsarbejde. Jobbet giver mulighed for at samarbejde med andre dygtige jurister både i Team Jura og på tværs af styrelsen, og faglig sparring vil være en stor del af hverdagen.

 

Juridisk chef Tina  Tolstrup Bak Jensen

Arbejdsdagene hos Team Jura kan være uforudsigelige, så du skal kunne lide at blive udfordret og kunne trives med korte deadlines og tidspres, når det brænder på.

I Team Jura ønsker vi, at det både skal være sjovt og udviklende at gå på arbejde. Høj faglighed, samarbejde, mulighed for sparring og et godt fællesskab er derfor en prioritet for os. For at kunne håndtere opgaverne kræves engagement, forretningsforståelse, struktur og gode juridiske kundskaber, det er desuden en fordel at have politisk forståelse, idet flere opgaver spiller op mod Erhvervsministeriets departement.