Administrationen

Områdets kerneopgave

I Administrationen understøtter vi Nævnenes Hus’ arbejder med at sekretariatsbetjene uafhængige klage- og ankenævn. Det gør vi ved at varetage en række vitale opgaver i relation til service og administrative opgaver, it, forretningsudvikling, HR, kommunikation, økonomi- og produktionsstyring samt minister- og ledelsesbetjening. 

Teamfordelingen i området:

Ledelsessekretariatet, Servicecentret og IT.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet håndterer opgaver vedrørende økonomi- og produktionsstyring, HR, kommunikation og minister-, ledelses- og direktionsbetjening. Derudover er en del af de tværorganisatoriske projekter forankret i og drives af Ledelsessekretariatet.

Administrationschef, Søren Kaack Hansen

Servicecentret

Servicecentret løser serviceopgaver for Nævnenes Hus’ medarbejdere og til vores nævnsmedlemmer, formandsskaber, borgere, virksomheder og 1. instanser, som centeret dagligt er i kontakt med. Servicecentret løser i den forbindelse en bred vifte af administrative opgaver i relation til blandt andet nævnsmøder og rejser, vederlag og sagshåndtering og varetager desuden vores Infocenter og support.

 

IT

IT-teamet arbejder primært med udviklings- og forretningsorienterede opgaver samt IT-sikkerhed. Teamet arbejder dagligt med at sikre at styrelsen følger med udviklingen og at styrelsen dermed har de bedste IT- og systemmæssige forudsætninger. Foruden løbende udvikling af vores forretningskritiske systemer varetager IT ligeledes en lang række opgaver i forbindelse med compliance blandt andet i forhold til GDPR, webtilgængelighed mv.