×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På naevneshus.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden.

16 nævn under 1 tag

Nævnenes Hus er en styrelse under Erhvervsministeriet, som leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige domstolslignende nævn. Med vores ønske om at være Europas bedste klagesagsmyndighed er der fokus på at yde professionel og effektiv juridisk sekretariatsbistand samt at vores omgivelser oplever en åben og tilgængelig kultur.
Ledelse
Organisation
Nævnenes Hus vil være Europas bedste klagesagsmyndighed. Derfor har vi fokus på at yde professionel og effektiv juridisk sekretariatsbistand i et åbent og tilgængeligt miljø. Husets ca. 160 medarbejdere bidrager aktivt til, at Nævnenes Hus opleves som en god arbejdsplads i Viborg.

Hvem er vi?

Kultur på jobbet

Som ansat i Nævnenes Hus får du en stor mulighed for at være med til at præge kulturen og ånden på arbejdspladsen. Vi er en ny styrelse, der flytter ind i et nyt hus i en ny by og med mange nye medarbejdere.)
Hvad syntes medarbejderne?
Luk X

Lige nu søger vi...

Planklagenævnet har d. 20. april 2017 truffet en endelig afgørelse vedrørende diger ved Jyllinge Nordmark

Planklagenævnet ophæver Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 af den 25. november 2015.

Her bor vi!

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon 72 40 56 00

Mail: nh@naevneneshus.dk

EAN: 5798000026070

Åbningstider i receptionen
Man - Fre  10.00 - 15.00

Telefontider generelt
Man - Fre 9.00 - 15.00

Telefontider til nævn
Man -Fre 10.00 - 14.00