Medlemmer i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Formand i Miljø- og Fødevareklagenævnet er Birgitte Egelund Olsen. Derudover er følgende medlemmer: 

 • Norman Cleaver
 • Ida Skouvig
 • Henrik Twilhøj
 • Peter Buhl
 • Knud Mathiesen
 • Per Nørhave
 • Jens Vibjerg
 • Birgitte Josefsen
 • Jørgen Elikofer
 • Knud Erik Hansen
 • Pelle Andersen-Harild
 • Maria Temponeras
 • Uffe Sønderhousen
 • Jesper Kjølholt
 • Lis Jeppesen Thodberg
 • Kim Christiansen
 • Dorte Harrekilde
 • Carsten Langtofte Larsen
 • Ulla Raundal
 • Elizabeth Steenberg
 • Henrik Aage Olesen
 • Bente Villumsen
 • Søren Kolind Hvid
 • Peter Gravesen
 • Esben Oddershede
 • Keld Mortensen
 • Birgit Ingvorsen
 • Hans Henrik Bruun
 • Anne Lise Middelboe
 • Jan Frydensberg Nicolaisen
 • Henrik S. Lund
 • Jens Borum
 • Anne J. T. Dalsgaard
 • Hans-Martin Olsen
 • Kristian Vestergaard
 • Niels Riis
 • Kirsten Jacobsen
 • Klaus Melvin Jensen
 • Greta Jakobsen
 • Camilla Udsen
 • Jens Svenningsen
 • Ann Persson

Foruden medlemmerne, er der også stedfortrædende formænd i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Her er en liste over de stedfortrædende formænd:

 • Jette Ringsted Uhrenholt
 • Thomas Steensen
 • Lasse Krister Svensson
 • Rasmus Klim Christensen
 • Michelle Louise Thingholm Lund
 • Annette Nørby
 • Anne Marie Margon Schmidt
 • Dorte Paasch Pedersen Vejen
 • Ann Toft Kristensen
 • Asger Janfelt