Spørgsmål og svar til Helbredsnævnet

Her finder du ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar om Helbredsnævnet.

Spørgsmål og svar

Svagelighedspension:

 • Sagsskema om svagelighedspension
 • Aktuel lægeerklæring med kopi af alle foreliggende (special-)lægeerklæringer og relevante journaloplysninger
 • Udskrift fra pensionsalderregisteret
 • Sygefraværsoversigt. Brug skabelonen, og udfyld antal fraværsdage for de seneste to år
 • Kopi af udtræk af sygefraværsliste
 • Samtykkeerklæring med underskrift fra tjenestemanden, i sager, hvor der er anerkendt en arbejdsskade
 • Evt. alle akter fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af arbejdsskadesagen
 • Evt. aftale om arbejdsprøvning, fleksjob eller skånevilkår

Opsat pension:

 • Sagsskema for opsat pension
 • Aktuelle lægelige oplysninger, herunder relevante journaludskrifter
 • Kopi af speciallægeerklæringer
 • Samtykkeerklæring med underskrift fra tjenestemanden
 • Evt. lægelige akter fra sag om førtidspension
 • Evt. aftale om arbejdsprøvning, fleksjob eller skånevilkår

Tilskadekomstpension:

 • Sagsskema for tilskadekomstpension
 • Alle akter fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om anerkendelse af arbejdsskaden og fastsættelse af erstatning pga. tab af erhvervsevne
 • Evt. en samtykkeerklæring med underskrift fra tjenestemanden, som bruges til at indhente relevante oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og eventuelt kommunen

Nævnet kontakter ansøgeren/arbejdsgiver, hvis vi mangler oplysninger til vurderingen. Nævnet indhenter ikke selv manglende oplysninger.

Det er vigtigt, at der sendes tilstrækkelig og dækkende dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold. Dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold er grundlaget for, at Helbredsnævnet kan vurdere, om tjenestemanden kan opnå en bestemt pension. Hvis nævnet mangler oplysninger, så forsinkes sagen.

Når Helbredsnævnet har lavet en lægefaglig vurdering i en sag, underretter nævnet pensionsmyndigheden via digital post. De vil herefter sende den endelige afgørelse til tjenestemanden.

Helbredsnævnet står kun for den lægefaglige vurdering i sager om sygdomsbegrundet tjenestemandspension. Vi kan ikke svare på spørgsmål om din pension eller pensionsudbetaling. Har du spørgsmål til dette, skal du i stedet henvende dig til rette pensionsmyndighed (ofte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen eller Udbetaling Danmark).

I nogle tilfælde har speciallæger behov for at få adgang til lægejournaler, som Helbredsnævnet ligger inde med, for at kunne lave en speciallægeerklæring.

Speciallægen skal kontakte Helbredsnævnet via Digital Post eller for at få adgang til lægejournalerne.