Tilskadekomstpension

Her finder du oplysninger om tilskadekomstpension samt vejledning til, hvad du skal sende til Helbredsnævnet.

En tjenestemand, der er afskediget med en svagelighedspension, fordi tjenestemanden er kommet til skade på sit arbejde, kan få tildelt en tilskadekomstpension. Det kræver, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkender en erhvervsevnetabserstatning af samme årsag som den, der lå til grund for svagelighedspensioneringen.

Når der er tale om en arbejdsskade

En tilskadekomstpension behandles i forlængelse af en sag om svagelighedspension.

En tjenestemand kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Helbredsnævnet har vurderet, at der er en sammenhæng mellem arbejdsskaden, der medførte en erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den sygdom/skade, der er årsag til at tjenestemanden ikke længere kan arbejde.

Hvem kan anmode Helbredsnævnet om en udtalelse i sager om tilskadekomstpension?

Hvis tjenestemanden tilkendes erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan der rejses sag om tilskadekomstpension.

Den tidligere tjenestemand kan selv rejse sagen eller få en anden til det. Hvis tjenestemanden vil have en anden til at repræsentere sig, kræver det en fuldmagt.

Ofte vil den tidligere ansættelsesmyndighed rejse sagen ved at sende kopi af afgørelsen om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til pensionsmyndigheden.

Hvad skal indsendes til Helbredsnævnet i forbindelse med sag om tilskadekomstpension?

Sag om tilskadekomstpension skal rejses over for pensionsmyndigheden, der indhenter en lægefaglig vurdering i Helbredsnævnet.

Du skal sende nedenstående dokumenter til pensionsmyndigheden samt Helbredsnævnet. Du kan sende dokumenterne pr. post eller via mail til . Sender du digitalt, skal følgende dokumenter vedhæftes i separate filer og sendes som sikker e-mail:

  • Sagsskema for tilskadekomstpension
  • Alle akter fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis om anerkendelse af arbejdsskaden og om fastsættelse af erstatning pga. tab af erhvervsevne
  • Evt. en samtykkeerklæring underskrevet af tjenestemanden, som bruges til indhentelse af relevante oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og eventuelt kommunen