Opsat pension

Her finder du oplysninger om opsat pension samt vejledning til, hvad du skal sende til Helbredsnævnet.

En forhenværende tjenestemand med ret til opsat pension kan få den udbetalt, når Helbredsnævnet har vurderet, at hans eller hendes generelle erhvervsevne er nedsat til 50 pct. eller derunder.

For at finde ud af, om en forhenværende tjenestemand har ret til opsat pension fra staten, kan vedkommende kontakte Udbetaling Danmark.

Hvem kan anmode Helbredsnævnet om en udtalelse i sager om opsat pension?

Det kan den person, der har ret til en opsat pension fra staten. Vedkommende kan også vælge at få en anden til at repræsentere sig. Det kræver en fuldmagt.

Dette skal indsendes i forbindelse med ansøgning om udbetaling af en opsat pension

Følgende dokumenter skal sendes til Helbredsnævnet i sager om opsat pension. Send dokumenterne enten som digital post (via e-Boks) eller pr. brev:

  • Sagsskema for opsat pension.
  • Aktuelle lægelige oplysninger, herunder relevante journaludskrifter.
  • Kopi af speciallægeerklæringer.
  • Samtykkeerklæring underskrevet af tjenestemanden.
  • Evt. lægelige akter fra sag om førtidspension.
  • Evt. aftale om arbejdsprøvning, fleksjob eller skånevilkår.

Brug Digital Post (e-Boks), når du sender fortrolige oplysninger digitalt

Hvis du sender en sag digitalt, er det vigtigt, at følsomme oplysninger bliver signeret og krypteret, så de behandles fortroligt. Derfor skal du sende en sag ind via Digital Post (e-Boks).
Hent vejledning til, hvordan du skriver til Helbredsnævnet via Digital Post.