Sagsbehandlingstider

Her finder du uddybende informationer om sagsbehandlingstiderne i Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det Psykiatriske Patientklagenævn skal træffe afgørelse snarest muligt. Er der ikke truffet afgørelse inden 14 dage efter klagens modtagelse, underretter vi klageren.

Ved klager over tvangsbehandling, hvor klagen er tillagt opsættende virkning samt ved klager over, at der er iværksat tvungen opfølgning efter udskrivning, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn træffe afgørelse inden syv hverdage efter, at vi har modtaget klagen.

Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid

  2014201520162017
Antal dage 9 10 (17*) 10 9

*Med en ekstraordinær sag med 226 afgørelser

Det Psykiatriske Patientklagenævns gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sagstyper har i 2016 været 10 dage. 

Sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt, hvor nævnet modtager klagen, og indtil nævnet sender afgørelsen til patienten.